Na razie czy narazie – jaka jest poprawna pisownia?

Język polski to jeden z najtrudniejszych języków świata. Nierzadko sprawia on problemy nawet jego rodzinym użytkownikom. Wielu z nich zastanawia się choćby nad tym, jak pisać poprawnie: „na razie” czy „narazie”?

Jak się pisze: „na razie” czy „narazie”?

Zwrot ten niezależnie od jego znaczenia piszemy osobno. Czy istnieje jakaś reguła uzasadniająca taki zapis? Owszem – jest to wyrażenie przyimkowe. Używa się go, kiedy się z kimś żegnamy (Idę, na razie!) lub gdy chcemy poinformować o obecnej sytuacji, która dopiero za jakiś czas ulegnie zmianie (Na razie nie mam czasu się nad tym roztkliwiać).

Jak zapamiętać poprawną pisownię?

Nawet najlepszym zdarza się mieć dylemat między na razie narazie. Dobrym sposobem na zapamiętanie poprawnej pisowni tego wyrażenia będzie zwrot do jutra! Mimo że też jest wyrażeniem przyimkowym, nigdy nie ma wątpliwości co do jego zapisu. Inne zwroty tego samego typu i zapisywane osobno to do zobaczenia! i od razu. Jak widać, niezależnie od kontekstu, w jakim użylibyśmy wyrażenia na razie, będzie ono zapisywane w ten sam sposób, czyli rozdzielnie.

Skąd wziął się ten błąd?

Narazie to przykład błędu, który króluje w języku polskim. Mimo zasady, iż wyrażenia przyimkowe zawsze pisze się oddzielnie, Polacy kierują się intuicją, która, niestety, bywa złudna, lub analogią do podobnych, lecz zapisywanych oddzielnie związków wyrazowych. Autokorekta w naszym telefonie też nie zawsze działa prawidłowo, co doprowadza do podpowiadania nam błędnej formy dalej, a tym samym do jej zapamiętania. Co więcej, wyrażenie to najczęściej używane jest w mowie codziennej, co doprowadziło do jego błędnego zapisu. Na podstawie tego sfomułowania powstały nowe, lubiane przez młodzież, formy (np. naranarazka), które mogły stać się podstawą do powielania omyłkowego zapisu wyrażenia.

Może jednak osobno?

Językoznawcy dostrzegli, że Polacy mają dylemat między łącznym a oddzielnym zapisem wyrażenia przyimkowego na razie, wobec czego zastanawiają się nad wprowadzeniem jego dwojakiego zapisu. Według nich obecne na razie oznaczające pożegnanie powinno być zapisywane razem właśnie ze względu na wspomniane wcześniej formy typu nara!, a to w znaczeniu sytuacji, która zmieni się w najbliższej przyszłości, osobno. Ich zdaniem ułatwi to odróżnienie znaczenia zwrotów, co może być pomocne, także dla obcokrajowców uczących się polskiego. Niemniej jednak należy zapamiętać, że obecnie wyrażenie to zapisuje się wyłącznie oddzielnie, niezależnie od znaczenia i kontekstu, w którym zostanie użyte.