Dlaczego środki ochrony indywidualnej są ważne?

Pracodawca jest zobowiązany do tego, aby wyposażyć pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, czyli w rękawice, zarękawki, spodnie antyprzecięciowe, odzież robocza BHP. Zawsze dobiera się je do danego stanowiska pracy, czyli do specyfiki wykonywanego zawodu i zagrożeń, na które jest narażony pracownik. Brak przestrzegania zasad BHP wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy. Zwiększa się ryzyko wypadku w miejscu pracy, które może zakończyć się uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet utratą życia przez pracownika.

Odpowiednio zabezpieczony pracownik to podstawa

Środki ochrony osobistej nie są czymś dodatkowym, stanowią niezbędny element wyposażenia dla pracownika. Składają się na nie różnego typu akcesoria, ubrania i buty, które mają na celu zabezpieczenie pracowników przed przeróżnymi zagrożeniami. Są stosowane przede wszystkim w zakładach produkcyjnych, na placach budowy, halach. Na środki ochrony osobistej składają się obuwie i rękawice ochronne, ochraniacze stóp, kaski i hełmy, nauszniki, hełmy przeciwhałasowe, przyłbice, maski spawalnicze, gogle ochronne, okulary, pasy bezpieczeństwa, linki podtrzymujące, kombinezony gazoszczelne, osłony na brzuch i klatkę piersiową, fartuchy.

Środki ochrony indywidualnej zawsze dobiera się do warunków, które panują na konkretnym stanowisku pracy. Trzeba również ocenić ryzyko zawodowe, aby dostosować odpowiednie elementy ochronne. Czasem wystarczające jest obuwie, rękawice i spodnie, innym razem trzeba zastosować aż kilka różnych środków ochrony osobistej w celu skutecznego zabezpieczenia pracownika przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami. Istotne jest to, aby dopasować elementy do siebie w celu zwiększenia ich działania ochronnego.

Konsekwencje za brak stosowania środków ochrony osobistej

Jeśli na danym stanowisku pracy są jakieś zagrożenia dla pracownika, to stosowanie środków ochrony osobistej staje się koniecznością. Musi o tym pamiętać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Brak środków ochrony indywidualnej wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla obu stron. Jeśli pracodawca nie zapewni pracownikom wymaganej ochrony, musi liczyć się z nałożeniem na niego kary finansowej.

Może być to grzywna w wysokości do nawet trzydziestu tysięcy złotych. Jeśli dojdzie do drastycznych naruszeń w związku z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia pracownika, zostanie wymierzona kara pozbawienia wolności do lat trzech. Z kolei w sytuacji, w której pracownik otrzymał środki ochrony osobistej, ale ich nie używa, to pracodawca ma prawo do wymierzenia mu kary porządkowej.